ŽELVY

 
Ubytování nejen v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby, ešus, příbor, lahev na pití, vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí.
Lze zajisti zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení.
V ceně je zahrnuto zapůjčení lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC a doprava a přeprava materiálu. 
Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo s přívěsem.
 

VODA TEČE, LESY ŠUMÍ
       termín                    01.04. 2017  a  14.05. 2017          

                     POHODÁŘI VSKH             předpokládaná splavovaná řeka Malše.

Změna vyhrazena.

 

ŘEKA ZPÍVÁ

       termín                        19.05. - 21.05. 2017         

                ŽELVY             předpokládaná splavovaná řeka Lužnice.

Změna vyhrazena.

 

PO VELIKÉ ŘECE     Integrovaný vodácký puťák vhodný i pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním
      termín                        16.06. - 18.06. 2017            

              RUDÍ BOBŘI     předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Změna vyhrazena.

 

 ZPĚT K PRAMENŮM      Integrovaný vodácký puťák vhodný i pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním a seniory
       termín                        30.06. - 06.07. 2017           

                   PEŘEJ            předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Změna vyhrazena.