ŽELVY

 
Ubytování nejen v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby, ešus, příbor, lahev na pití, vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí.
Lze zajisti zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení.
V ceně je zahrnuto zapůjčení lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC a doprava a přeprava materiálu. 
Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo s přívěsem.
 

VODA TEČE, LESY ŠUMÍ
       termín                    30.04.  a  07.05.     OBSAZENO

                     POHODÁŘI VSKH             předpokládaná splavovaná řeka Malše.

Změna vyhrazena.

 

ŘEKA ZPÍVÁ

       termín                        20.05. - 22.05.      OBSAZENO

                ŽELVY             předpokládaná splavovaná řeka Lužnice.

Změna vyhrazena.

 

PO VELIKÉ ŘECE     Integrovaný vodácký puťák vhodný i pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním
      termín                        14.06. - 16.06.    OBSAZENO

              RUDÍ BOBŘI     předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Změna vyhrazena.

 

 ZPĚT K PRAMENŮM      Integrovaný vodácký puťák vhodný i pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním a seniory
       termín                        01.07. - 08.07.     OBSAZENO

                   PEŘEJ            předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Změna vyhrazena.