Kamarádi otevřených srdcí

   Otevřená srdce fungují od podzimu 2007. V únoru 2008 se uskutečnil I. ples Otevřených srdcí, který se stal již tradicí. Mimo plesy pořádáme různé volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce pro děti a mládež, mladé lidi, dospělé, rodiny, jejich rodinné příslušníky, přátele, seniory a širokou veřejnost převážně handicapované. Schází se nás na 300 klientů s asistenty nebo rodiči. V roce 2010 jsme založili oficiálně občanské sdružení „Kamarádi otevřených srdcí“. Mimo tyto akce se věnujeme zooterapii. Dojíždíme s pejsky a králíky do speciálních MŠ, ZŠ a SŠ, do dětských domovů, podporovaného bydlení, domovů důchodců, kojeneckého ústavu, speciálních denních stacionářů, nemocnic a podobně. Působíme především v Olomouckém kraji, ale naše činnost je celorepubliková. Svoje regionální zastoupení máme i ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Českých Budějovicích.

   V Českých Budějovicích Romana Bočková a její team vede zooterapeutickou skupinu a turisticko vodácký oddíl. Provozuje zooterapii (ornitoterapii /pokud je nám známo ornitoterapie v takovémto rozsahu není v ČR provozována./, felinoterapii, farmingterapii, zooterapii s malými zvířaty, v návaznosti sprostředkovává canisterapii a hiporehabilitaci). Pořádá volnočasové aktivity pro děti a mládež, víkendové a prázdninové akce, prázdninové tábory.

   Dlouhodobě, od roku 1997, velice úzce spolupracujeme s POHODÁŘI VSKH se sídlem v Českých Budějovicích s celorepublikovou a mezinárodní působností, kde je ředitelkou právě Romana Bočková.

   Na podzim 2010 jsme pořádali WORKSCHOP - canisterapie napříč různými organizacemi zabývajícími se nějakou formou zooterapie, většinou ale canisterapií. Šlo o ojedinělou akci, kterou zatím nikdo jiný nezorganizoval, a kde si canisterapeuté předávali praktické zkušenosti a tím výrazně pomohli začínajícím canis týmům. Po velkém úspěchu jsme se dohodli, že budeme pořádat WORKSCHOP tohoto zaměření 2x ročně v hotelu Dolte v Sobotíně.