POHODÁŘI

Volnočasové & Společenské & Kulturní Hnutí

ASOCIACE OCHRANY PŘÍRODY, ZVÍŘAT A KRAJINY

ENVIRONMENTÁLNÍ A GLOBÁLNÍ OSVĚTY A VÝCHOVY

Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat

----------------------------------------------------

 

JSME VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ NABÍZÍ PREVENTIVNÍ, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ PROGRAMY. POHODOVÉ A SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU, KAMARÁDY ...

NABÍDKA JE VHODNÁ PRO ORGANIZOVANÉ I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE I SKUPINY.

DĚTI, MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ I SENIORY, OSOBY SE ZNEVÝHODNĚNÍM (HANDICAPEM), ŠIROKOU VEŘEJNOST ....

ČINNOST ORGANIZACE SMĚŘUJE NA SOCIÁLNÍ INTEGRACI A PREVENCI.

 

AKTIVITY ZAJIŠŤUJÍ DOBROVOLNÍCI VE SVÉM OSOBNÍM VOLNÉM ČASE.

 

"INTEGRACE ZDRAVÝCH A HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH DO SPOLEČNOSTI"

 

ZOOTERAPIE & ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY & PRORODINNÉ & SOCIÁLNÍ SLUŽBY &  VZDĚLÁVÁNÍ

V SOULADU S OCHRANNOU PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

 

Dětem, mládeži i dospělým, handicapovaným i zdravým nabízí aktivity na zahradě se zookoutkem a klubovnou, celoroční i prázdninové aktivity a zooterapii (Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat - ATAZ). Rodičům i široké veřejnosti možnost seberealizace vzdělání a odpočinku, pomoc a podporu, možnost zprostředkování návazných služeb, poradenství směřující k využívání doplňkových služeb a podpoře členů rodiny, aktivity v oblasti podpory zaměstnávání.

 

Jsme nezisková organizace, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí. Nebojíme modernizace a nových zážitků. Naše organizace se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou.  Našim klientům a návštěvníkům nasloucháme a snažíme se co nejvíce vyhovět jejich individuálním požadavkům. S tím nám pomáhají naši sponzoři a dobrovolníci. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Navštivte nás na zahradě se ZOOkoutkem zahrádkářská kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická obchodní zóna". Zahrada má bezbariérový přístup.  Jistě nebudete čas, který u nás strávíte, pokládat za zbytečný. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Provozní doba individuálně, dle domluvy viz Kontakt

 

Cílem POHODÁŘI VSKH je především

 • vytvořit veřejný prostor, ke vzájemnému setkávání
 • navázat pozitivní vztah lidí k přírodě a životnímu prostředí, jeho aktivní ochraně, vzájemný pozitivní vztah lidí a zvířat
 • integrace  sociálně nebo zdravotně handicapovaných do společnosti
 • rozvoj sociálních schopností a dovedností, posílení soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě
 • zkvalitnění života a rozvoj osobnosti
 • pozitivní a smysluplné trávení volného času
 • zlepšení zdraví, psychické a fyzické kondice, rozvoj psychických a fyzických dovedností a schopností
 • začlenění osob do společnosti a na trh práce

AKTIVITY ORGANIZACE JSOU PODPŮRNÉ, VZDĚLÁVACÍ,
TERAPEUTICKÉ, VÝCHOVNÉ A RELAXAČNÍ

 • výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií
 • terapeutické činnosti (speciální forma fyzioterapie, psychoterapie, socioterapie a pracovní terapie)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové a volnočasové aktivity)
 • poradenství (informační servis, zprostředkování návazných služeb, doprovod).

Je vám jakýmkoli způsobem blízká oblast naší práce? Nebo Vás zkrátka jen zajímá? Ochotně Vám zodpovíme všechny dotazy a vše důkladně vysvětlíme. Využijte znalostí a dlouholetých zkušeností našeho týmu, který Vám vždy ochotně pomůže. Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem, rádi zodpovíme Vaše dotazy. Zcela si uvědomujeme, že pro laiky je náročné zorientovat se v nepřeberném množství informací, které se k naší činnosti vážou. Rozhodně oceníme váš zájem o naši činnost a budeme se jej snažit plně podpořit nejen dobrou radou.