VOLNOČASOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  AKTIVITY

PŘÍRODOVĚDNÉ & VODÁCKÉ & TÁBORNICKÉ & TURISTICKÉ
SPORTOVNÍ & POHYBOVÉ & RYTMICKÉ & HRY & ZÁBAVA
KREARTIVNÍ & VÝTVARNÉ & MODELÁŘSKÉ & JAZYKOVÉ & POČÍTAČOVÉ…


DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL & PŘÍPRAVA K MATURITÁM
    

ZOOTERAPIE & ANIMOTERAPIE & ZOOREHABILITACE
AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT (ATAZ)

AKTIVITY V „ZOOKOUTKU BARUŠČINA ZAHRADARAJSKÁ ZAHRADA“
NA VODÁCKÉ ZÁKLADNĚ „NA SOUŠI"
NA TÁBORNICKÉ OSADĚ „FÉNIX“

... a hledáme nový RANČ ROMANCE, bohužel v původních prostorech byly upřednostněny soukromé aktivity

 

VZDĚLÁVÁNÍ, STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

   

VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ & VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

NEPRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ „VÝPRAVY“ NA VODU I DO LESA

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ
I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE, SKUPINY, ŠIROKOU VEŘEJNOST


PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

PORADENSTVÍ VE VŠECH OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ