POHODÁŘI

Volnočasové & Společenské & Kulturní Hnutí

ASOCIACE OCHRANY PŘÍRODY, ZVÍŘAT A KRAJINY

ENVIRONMENTÁLNÍ A GLOBÁLNÍ OSVĚTY A VÝCHOVY

----------------------------------------------------

MIMOŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ & VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

NEPRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ „VÝPRAVY“ NA VODU I DO LESA

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ

I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE, SKUPINY, ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PORADENSTVÍ VE VŠECH OBLASTECH ČINNOSTI ORGANIZACE

VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ  &  VZDĚLÁVACÍ  AKTIVITY

PŘÍRODOVĚDNÉ & VODÁCKÉ & TÁBORNICKÉ & TURISTICKÉ

SPORTOVNÍ & POHYBOVÉ & RYTMICKÉ & HRY & ZÁBAVA

KREARTIVNÍ & VÝTVARNÉ & MODELÁŘSKÉ

JAZYKOVÉ & POČÍTAČOVÉ …

 

ZOOTERAPIE & ANIMOTERAPIE & ZOOREHABILITACE

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT (ATAZ)

 

AKTIVITY V „ZOOKOUTKU RAJSKÁ ZAHRADA“

NA PAPOUŠČÍ BARUŠČINĚ EKOZAHRADĚ

NA MALÉ FARMĚ U PILMANOVA RYBNÍKA

NA VODÁCKÉ ZÁKLADNĚ „NA SOUŠI"

NA TÁBORNICKÉ OSADĚ „FÉNIX“

NA TÁBORNICKÉ OSADĚ „GRYF“

 

OCHRANA PŘÍRODY, ZVÍŘAT A KRAJINY

ENVIRONMENTÁLNÍ A GLOBÁLNÍ OSVĚTY A VÝCHOVY

GARDEN THERAPY - ZAHRADNÍ AKTIVITY A TERAPIE

APITERAPIE MUZIKOTERAPIE