Kamarádi otevřených srdcí Nový Malín

Kamarádi otevřených srdcí Nový Malín

   Otevřená srdce fungují od podzimu 2007. V únoru 2008 se uskutečnil I. ples Otevřených srdcí, který se stal již tradicí. Mimo plesy pořádáme různé volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce pro děti a mládež, mladé lidi, dospělé, rodiny, jejich rodinné příslušníky, přátele, seniory a širokou veřejnost převážně handicapované. Schází se nás na 300 klientů s asistenty nebo rodiči. V roce 2010 jsme založili oficiálně občanské sdružení „Kamarádi otevřených srdcí“. Mimo tyto akce se věnujeme zooterapii. Dojíždíme s pejsky a králíky do speciálních MŠ, ZŠ a SŠ, do dětských domovů, podporovaného bydlení, domovů důchodců, kojeneckého ústavu, speciálních denních stacionářů, nemocnic a podobně. Působíme především v Olomouckém kraji. Úzkou spoluprácí s Romanaou Bočkovou máme zastoupení i v Českých Budějovicích. 

Spolupracujeme s organizací Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice, která zaštiťuje turisticko vodácký klub, realizuje aktivity a terapie s asistencí zvířat, kulturní a společenské akce, EVVO, volnočasové aktivity pro děti a mládež, víkendové a prázdninové akce, prázdninové tábory. 

Jsme členy a dlouhodobím partnerem organizace POHODÁŘI VSKH se sídlem v Českých Budějovicích s celorepublikovou a mezinárodní působností.

   Na podzim 2010 jsme v hotelu Dolte v Sobotíně pořádali workshop - I. setkání canisterapeutů - canisterapie napříč různými organizacemi zabývajícími se nějakou formou zooterapie, většinou ale canisterapií. Převážně canisterapeuté si na této akci předávali praktické zkušenosti a tím výrazně pomohli začínajícím canis týmům. Tato setkávání canisterapeutů (workshopy) jsme každoročně pořádali až do roku 2014. 

www.kamaradiotevrenychsrdci.webnode.cz