PŘIHLÁŠKA NA TÁBORY KE STAŽENÍ:
tábory VSKH POHODÁŘI - předběžná přihláška.pdf
tábory VSKH POHODÁŘI - předběžná přihláška.doc


 

  POBYTY - TÁBORY - PUŤÁKY

Akce je realizována při minimální účasti 6-ti osob. Změna vyhrazena.

Základní informace – na všech prázdninových akcích je zajištěn zajímavý a pestrý program pro děti pod vedením zkušených vedoucích. Vybrané aktivity jsou určeny jak handicapovaným tak zdravým dětem a mládeži od 6 do 26 let. Prázdninové aktivity jsou v lokalitách s krásným okolím vhodným pro turistiku, rekreační i sportovní vyžití. Zajištění stravy 5x denně (v den nástupu začínáme odpolední svačinou, poslední den tábora končíme také odpolední svačinou) pokud není uvedeno jinak. V ceně je zahrnuto ubytování, doprava na místo určení z Českých Budějovic, strava a další provozní náklady. Vstupy do kulturních památek nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

--------------- 

Lze zajisti zapůjčení tábornického vybavení.

Po dobu konání akce je přítomno doprovodné vozidlo s přívěsným vozidlem.

RASPENAVA
     termín     12.08. - 19.08.     obsazeno         

Integrovaný vícedenní pobyt jak pro zdravé tak handicapované děti a mládež je určen pro ty, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Hlavní náplní je pěší turistika s cílem vytvářet a posilovat pozitivní vztah účastníků k přírodě, svému okolí. Jak se k přírodě a svému okolí chovat a především najít si své místo ve společnosti. Tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, výlety, prohlídky měst a památek rekreační i sportovní vyžití. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Ubytování - REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL V RASPENAVĚ
Rekreační areál leží skoro uprostřed města Raspenavy, mezi házenkářským a fotbalovým hřištěm. Součástí areálu je koupaliště, hřiště na beachvolleyball, bufet s rychlým občerstvením. Pro různá sportovní soustředění je k dispozici sportovní hala, házenkářské hřiště s umělým trávníkem, nebo fotbalové hřiště.

Ubytování ve  dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, společenská místnost, jídelna a zařízená kuchyňka, sprchy, umývárna, WC. 
Pobyt je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Cena: 3 990 Kč
Změna vyhrazena.

 

JIZERSKÉ TOULKY
     termín     01.07. - 14.07.     obsazeno        

Turistický vícedenní puťák je určen pro děti a mládež zdravé i handicapované, kteří mají zájem o turistiku, tábornictví, přírodu a historii. Puťák je situován do lokality s krásným okolím vhodným pro turistiku, rekreační i sportovní vyžití. Zajímavý a pestrý program pro děti a mládež je zajištěn zkušenými vedoucími. Hlavní náplní je pěší turistika s cílem vytvářet a posilovat pozitivní vztah účastníků k přírodě, svému okolí a historii. Program tvoří pěší turistika, tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, výlety, prohlídky měst a památek, rekreační i sportovní vyžití apd. Účastníci se učí jak se k přírodě a svému okolí chovat a především najít si své místo ve společnosti.

Ubytování nejen v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní stan, spacák a karimatku, základní tábornické a hygienické vybavení, ešus, příbor, lahev na pití, vhodný batoh, obuv a oblečení pro turistiku s ohledem na proměnlivost počasí.

Lze zajisti zapůjčení tábornického vybavení.

Po dobu konání akce je k dispozici doprovodné vozidlo s přívěsem.

Puťák je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Cena: 1 500 Kč 
Změna vyhrazena.

 

NOVOMĚSTSKÉ PRAMENY
     termín     24.06. - 30.06.     obsazeno         

Integrovaná vícedenní akce pro handicapované s asistencí zvířat.

Hlavní náplní integrovaného rekondičního pobytu s asistencí zvířat (koterapeutů) je pěší turistika za léčivými prameny podhůří Jizerských hor s ohledem na handicap účastníků. Realizace zoorehabilitace, tematické hry, soutěže, výlety, prohlídky měst a památek, rekreační i sportovní vyžití nejen v areálu campu. V okolí se nachází několik vodopádů a přírodních koupališť. Lze využít nabídky léčebných procedur nedalekých Lázní Libverda. Oblast je bohatá na zajímavé historické i sakrální památky a kulturní zajímavosti, vyhlídky a rozhledny. Turistické trasy v mírně kopcovitém terénu s množství vedlejších silnic, lesních a polních cest jsou díky své nenáročnosti vhodné i pro rodiny s dětmi.

Pobyt je určen zdravými handicapovaným jak jednotlivcům, tak rodinám, handicapovaným s doprovodem (asistentem), asistentům zoorehabilitace a terapeutům.

Ubytování v Rekreačním a sportovním areálu Raspenava s koupalištěm a s hřištěm na beachvolleyball. K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, společenská místnost, společné sprchy, umývárna, WC. V případě bezbariérovosti s dopomocí ubytování v chatkách.

Stravování vlastní.. K dispozici zařízená kuchyňka s jídelnou. V areálu bufet s rychlým občerstvením. Bohatý výběr restaurací v obci s celodenní nabídkou stravování. Po dohodě lze zajistit dodávku jídel přímo do areálu (osobní odběr nezbytný).

Po dobu konání akce je k dispozici doprovodné vozidlo s přívěsem.

Změna vyhrazena (změna místa pobytu či termínu konání aj.). 
Akce je realizována při minimální účasti 6-ti osob.

Cena: 3 500 Kč 
Změna vyhrazena.

 

TÁBORNICKO VODÁCKÉ
TÁBORY A PUŤÁKY

Hlavní náplní vodáckého tábora je naučit děti základním znalostem ovládání lodí
při sjíždění řeky a také některým tábornickým dovednostem.

Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Tyto tábory jsou rozděleny na dvě části:
1. - 2. den se děti seznamují, tvoří posádky, učí se držet pádlo, sednout do lodi, plout na klidné a tekoucí vodě.
3. - 6. den pomalu splouvají řeku na kánoi.
Program dotváří tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, prohlídky měst a památek apd.

Zajištění stravy 3x denně (v den nástupu začínáme večeří, poslední den tábora končíme celodenní svačinou) pokud není uvedeno jinak. Ubytování v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby, ešus, příbor, lahev na pití, vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí Účastníkům budou zapůjčeny lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC. Zahrnuto v ceně tábora. Dále je v ceně tábora zajištěna doprava z Českých Budějovic na první místo tábora. Vstupy do kulturních památek nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Věk účastníků od 10 do 26 let. Všichni účastníci musí být plavci ! ! ! Tábory organizuje tým zkušených pracovníků.

V případě povodní se tábor nekoná a vrací se zaplacené platby za tábor, což se vztahuje i na zálohy. Popřípadě je zajištěn náhradní program nebo změněn termín či splavovaná řeka.

Změna vyhrazena - dle stavu vody na řekách se může stát, že dojde ke změně termínu či splavované řeky. Čtrnáct dní před konáním tábora se určí splavovaná řeka. Po té budou podrobné informace předány přihlášeným.

VLTAVA, OHŘE, BEROUNKA, OTAVA, LUŽNICE, SAZAVA, BEČVA, CHRUDIMKA, JIZERA, MORAVA
… a další u nás splavované řeky, vhodné i pro začátečníky

Lze zajisti zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení.

Po dobu konání akce je přítomno doprovodné vozidlo s přívěsem.

VODA TEČE, LESY ŠUMÍ
       termín                       27.04. 2019 a 08.05.         

                    Předpokládaná splavovaná řeka Malše.

Cena: 1 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

ÚDOLÍM VELKÉ ŘEKY
    1. turnus termín          22.07. - 28.07.  obsazeno     

                SKP FLOTILA K2 VO KONDOŘI        splavovaná řeka Ohře - AGARA - MĚSÍČNÍ ŘEKA.

    2. turnus termín         15.8. - 21.08.   obsazeno

                SKP FLOTILA K2 VO KONDOŘI        předpokládaná splavovaná řeka Sázava.

Cena: 1 000 Kč

Změna vyhrazena.

 

ZLATAVA
    1. turnus termín        15.07. - 216.08. 2019    

                SKP FLOTILA K2 VO KORMORÁNI            splavovaná řeka Otava.

    2. turnus termín        29.078. - 04.08. 2019   

                SKP FLOTILA K2 VO KORMORÁNI            předpokládaná splavovaná řeka Sázava.

Cena: 1 000 Kč

Změna vyhrazena.

 

ŘEKA ZPÍVÁ
       
termín                        24.05. - 26.05.          

                SKP FLOTILA K2 VO ŽELVY             předpokládaná splavovaná řeka Lužnice.

Cena: 1 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

 ZPĚT K PRAMENŮM      Integrovaný vodácký puťák vhodný i pro osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním a seniory
       termín                        28.06. - 04.07.   obsazeno        

                   SKP FLOTILA K2 VO PEŘEJ            předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Cena: 1 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

PO VELIKÉ ŘECE     Integrovaný vodácký puťák vhodný i pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním
      termín                        14.06. - 16.06.   obsazeno           

              SKP FLOTILA K2 VO RUDÍ BOBŘI     předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Cena: 1 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

 

 

POBYTOVÉ TÁBORY S KOŇMI

Dětský tábor s koňmi Bečelov Stáj Šárka

 

podzimní 2018

                                    termín        27.10. - 29.10.          cena: 2 500 Kč

jarní 2019

             1. turnus termín      01.02. - 07.02.          cena: 600 Kč / 1 den

             2. turnus   termín   08.02. - 14.02.          cena: 600 Kč / 1 den

             3. turnus   termín   22.02. - 28.02.         cena: 600 Kč / 1 den

             4. turnus   termín   29.02. - 06.03.          cena: 600 Kč / 1 den

             5. turnus   termín   07.03. - 13.03.9        cena: 600 Kč / 1 den

 

velikonoční 2019

                                    termín        23.07. - 27.03.          cena: 2 500 Kč

letní 2019

            1. turnus   termín   30.06. - 10.07.    cena: 6 000 Kč

            2. turnus   termín   10.07. - 17.07.    cena: 4 000 Kč

            3. turnus   termín   17.07. - 24.07.   cena: 4 000 Kč

            4. turnus   termín   24.07. - 31.07.    cena: 4 000 Kč

            5. turnus   termín   31.07. - 07.08.    cena: 4 000 Kč

            6. turnus   termín   07.08. - 14.08.    cena: 4 000 Kč

            7. turnus   termín   14.08. - 21.08.    cena: 4 000 Kč

            8 .turnus   termín   21.08. - 28.08.    cena: 4 000 Kč

            9 .turnus   termín   28.08. - 03.09.    cena: 3 500 Kč

          

podzimní 

                                    termín             neuveden

zimní 

                                    termín             neuveden

 

Více na https://www.stajprotivin.cz/

Kontakt a přihlášky: Bc. Šárka Návarová, tel. 773 604 124,  stajsarka@centrum.cz. IČO: 751 16 286

Cena: 4 000 Kč

Změna vyhrazena.

 

ZIMNÍ PRÁZDNINY

 

ZIMNÍ SLUNOVRAT

OSLAVY SOKOLA, MOUDROSTI PŘEDKŮ A ZROZENÍ MLÁĎAT

termín              27.12. 2019 - 01.01.     obsazeno

Netradiční vánočně silvestrovský pobyt v duchu indiánských tradic v podhůří Jizerských hor popřípadě v podhůří Jeseníků.

Cena: 5 500 Kč

Změna vyhrazena.