NABÍDKA

PRÁZDNINOVÝCH TÁBORŮ KE STAŽENÍ:

 tábory - VSKH POHODÁŘI 2015.pdf

 

 

PŘIHLÁŠKA TÁBORY KE STAŽENÍ:

  tábory VSKH POHODÁŘI - předběžná přihláška.pdf
 tábory VSKH POHODÁŘI - předběžná přihláška.doc

 

 

 

Základní informace

Veškeré příměstské tábory pořádáme formou družiny od pondělí do pátku. Pro účastníky je připraven bohatý program v „ZOOKOUTKU RAJSKÁ ZAHRADA“ v Českých Budějovicích 3 Pražské předněstí. Veškeré tábory dotváří různorodé aktivity:

  • volnočasové, zájmové, vzdělávací, sportovní, tvořivé, poznávací a zábavné aktivity
  • vzdělávací – seznámení se zvířaty a zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat
  • zvířata, jejich chov a péče o ně – zvířata, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybrána a vedena odborným pracovníkem
  • poznávací – probuzení zájmu dětí o okolní svět – historii, faunu a flóru
  • ochrana přírody a životního prostředí
  • tvořivé – zdokonalení nejen jemné motoriky pomocí tradičních a netradičních způsobů tvoření
  • tematické hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze

Veškeré aktivity jsou určeny dětem a mládeži jak handicapovaným tak zdravým od 6 do 17 let.

V ceně tábora je zahrnuto jedno jídlo denně, pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod. do vlastních nádob – lahev na pití), jízdné a další náklady dle zaměření. Program se průběžně přizpůsobuje dle aktuálního počasí. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní programVšechny příměstské tábory jsou převážně realizovány a zahajovány na zahradě Českých Budějovicích 3 zahrádkářská osada Pražské předměstí Husova kolonie, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická - obchodní zóna". Sraz a rozchod tamtéž pokud není uvedeno jinak. Z provozních důvodů a vzhledem k návaznosti dopravy se může stát, že dojde ke změně místa srazu a rozchodu. O této změně budou děti informovány minimálně den předem. Nástup dětí je od 7.45 hod. do 8.00 hod., odchod do16.00 hod.

Účast je možná i v jednotlivých dnech.

Povinná výbava na příměstský tábor:

Oblečení a obuv: pláštěnka, pokrývku hlavy, vhodná pevná nepromokavá obuv (NE boty Crocs – gumové pantofle apod., NE sandály) a vhodné oblečení (NE šusťákový a reflexní materiál) pro celodenní pobyt v přírodě a mezi zvířaty, s ohledem na aktuální počasí, v případě nepříznivého počasí holinky (gumáky).

Hygiena: vlhčené ubrousky, papírové kapesníky.

Ochranné prostředky: dle potřeb účastníka ochranný krém či repelent.

Osobní doklady: kopii průkazu zdravotní pojišťovny, u které je účastník evidován, průkaz ZP - ZTP – ZTP/P pokud jej účastník vlastní, doklad (průkaz) s fotografií a datem narození či RČ účastníka k prokázání jeho věku při hromadné přepravě.

V případě, že dítě bude na tábor a z tábora odcházet samo musí být tato skutečnost předána od rodičů v písemné formě.

Strava a pití: lahev na pití (obsah minimálně 1 l). Během aktivity je zajištěno jedno hlavní jídlo na den a pitný režim (pitná voda, šťáva, popř. čaj apod.) do vlastních nádob – lahev na pití (obsah minimálně 1 l). Dle potřeb dítěte, zajistěte dopolední a odpolední svačinu. Pro vybrané tábory ešus, kompletní příbor včetně lžíce – vždy poznámka u konkrétního tábora.

Vhodný batoh ! ! !   Všechny věci, které účastníci mají s sebou se musí do tohoto batohu vejít tak, aby šel bez problémů řádně uzavřít ! Velikost a konstrukce batohu musí odpovídat velikosti a zdatnosti účastníka.

Je nutné, aby dítě bylo očkováno proti tetanu a mělo všechna stanovená pravidelná očkování.

 PODMÍNKOU JE ZVLÁDNUTÍ ZÁKLADNÍ SEBEOBSLUHY.

Změna vyhrazena.       Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

 -------------------

2016/2017

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

"INDIÁNSKÉ LÉTO"

   termín     29.10. - 01.11. 2016  

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program na malé farmě a stáji Šárka v Bečelově u Protivína (www.stajprotivin.cz), v zookoutku „RAJSKÁ ZAHRADA“ České Budějovice 3 osada Husova kolonie. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod.

Cena: 400 Kč/den

Změna vyhrazena.

ZIMNÍ  PRÁZDNINY

"JEDNOROŽEC"

   termín      27.12. 2016 - 30.12. 2016 

Program tábora v době zimních prázdnin je zajištěn ve stáji Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor na protivínsku. Zážitkový program tvoří pobyt u koní a zimní radovánky, soutěže, výlety a výpravy. Tábor je v lokalitě s krásným okolím vhodným pro zimní turistiku, rekreační i sportovní vyžití.

Cena: 2 500 Kč             650 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

POLOLETNÍ A JARNÍ  PRÁZDNINY

"APASSIONATA"

  termín     03.02. - 05.02. 2017  

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program v JK stáj Šárka v Bečelově u Protivína (www.stajprotivin.cz) a v zookoutku „BARUŠČINA RAJSKÁ ZAHRADA“ České Budějovice 3 Pražské předměstí osada Husova kolonie. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí.

Cena: 400 Kč/den                             Změna vyhrazena.

 

JARNÍ  PRÁZDNINY

 

"JARNÍ SLUNOVRAT"

   termín      06.03. - 10.03. 2017   

Přes teorii, seznámení s koněm až po krmení, čištění, sedlání a ježdění na koni pod vedením cvičitele. Hry a soutěže, cvičení na koni – voltiž, seznámení s dalšími zvířaty ve Stáji Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor. Zde je pro děti připraven každodenní program jízdy na koni. Aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivců a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Sraz a rozchod před hlavním vchodem OC MERCURY. Podrobné instrukce dle jízdního řádu nejpozději v den zahájení.

Cena: 2 000 Kč             500 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

VELIKONOČNÍ  PRÁZDNINY

JARO S KOŇMI                  „Koně a jezdectví“

"HIDALGO"  termín   13.04. - 17.04. 2017   

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Pro účastníky je připraven program ve „Stáji Šárka“ v Protivíně. Aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivců a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod.

Přes teorii, seznámení s koněm až po krmení, čištění, sedlání a ježdění na koni pod vedením cvičitele. Hry a soutěže, cvičení na koni – voltiž, seznámení s dalšími zvířaty ve Stáji Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor. Zde je pro děti připraven každodenní program jízdy na koni. Aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivců a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Sraz a rozchod před hlavním vchodem OC MERCURY. Podrobné instrukce dle jízdního řádu nejpozději týden před zahájením.

Cena: 2 500 Kč             500 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

APRÍLOVKY

"DEN OHŇŮ"   termín   28.04. - 01.05. 2017   obsazeno

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech, realizován v období velikonočních svátků (prázdnin). Pro účastníky je připraven program v ZOOkoutku České Budějovice 3 Pražské předměstí, na Ranči ROMANCEv (případně obdobném zařízení) aj. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod.

Cena: 2 000 Kč             400 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

MÁJOVKY

"ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR"   termín   12.05. - 13.05. 2017   POZOR NEJEDNÁ SE O PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, ALE O JEDNORÁZOVOU AKCI

hry, soutěže, zábava, zážitkové atrakce - akce pro jednotlivce i skupiny, děti, mládež, rodiny, studenty, dospělé i seniory

Interaktivní edukační program nejen pro děti a mládež, MŠ A ZŠ s doprovodným zážitkovým programem, hry, soutěže, zábava, zážitkové atrakce  - akce pro jednotlivce i skupiny, děti, mládež, rodiny, studenty, dospělé i seniory  spojený s kulturním programen a rock - folkovým festivalem.  apod.

Cena: 100 Kč / osoba, den            200 Kč/ rodina, den            formou prodeje výrobků klientů nestátních neziskových organizací.
Případný výtěžek akce je věnován na charitativní účely činnosti nestátní neziskové organizace.

Změna vyhrazena.

 

 LETNÍ  PRÁZDNINY

 

LÉTO JAKO KDYŽ VYŠIJE        „Koně a jezdectví“

"ILČI"

   termín   1. turnus   03.07. - 07.07. 2017   obsazeno

"NA´VI"

   termín   2. turnus   10.07. - 14.07. 2017   obsazeno

"ORINOKO"

   termín   3. turnus   17.07. - 21.07. 2017  obsazeno

"ASCALONA"

   termín   4. turnus   24.07. - 28.07. 2017  obsazeno

"ROYAL"

   termín   5. turnus   31.07. - 04.08. 2017  obsazeno

"HATÁTITLÁ"

   termín   6. turnus   07.08. - 11.08. 2017  obsazeno

"RÍH"

   termín   7 .turnus   14.08. - 18.08. 2017   obsazeno

"CARPE DIEM"

   termín   8. turnus   21.08. - 25.08. 2017  obsazeno

"DONEY GAL"

   termín   9. turnus   28.008. - 31.08. 2017 obsazeno

                                  obdobný příměstský tábor realizujeme ve spolupráci se spolkem M-tes
                 https://www.m-tes.cz/index.php/se-zviraty

                                   popřípadě pobytové u koní JK stáj Šárka Bečelov u Protivína
               https://www.stajprotivin.cz/tabory

Přes teorii, seznámení s koněm až po krmení, čištění, sedlání a ježdění na koni pod vedením cvičitele. Hry a soutěže, cvičení na koni – voltiž, seznámení s dalšími zvířaty ve Stáji Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor. Zde je pro děti připraven každodenní program jízdy na koni. Aktivity jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivců a jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Sraz a rozchod před hlavním vchodem OC MERCURY. Podrobné instrukce dle jízdního řádu nejpozději v den zahájení. Vstupné není v ceně.

Cena: 1 990 Kč             400 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

LÉTO SE ZVÍŘATY

"MÁME RÁDI ZVÍŘATA"

   termín   1.turnus    17.07. - 21.07. 2017  obsazeno     obdobný příměstský tábor realizujeme ve spolupráci se spolkem M-tes
               https://www.m-tes.cz/index.php/se-zviraty

Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přály by si doma zvíře mít, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou a mají zájem o jejich chov a využití. Pro děti je připraven program, který je zaměřen především na poznávání různých chovů různých zvířat a na činnost, kontakt a péči o zvířata. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod. Program dotváří tematicky zaměřené hry, kvízy, soutěže, sportovní hry, výlety, návštěvy a exkurze na místa tematicky se vztahující k oblasti života zvířat a lidí apod.

Dle konkrétní nabídky a situace mohou děti navštívit např. Zemský hřebčinec Písek s. p., ZOOkoutek POHODÁŘI VSKH v ČB, Borovanský mlýn s malou farmou, Oboru Nový Dvůr v Hluboké u Borovan, Malou farmu DONEY GAL v Pořežanech Marie a Václava Bočkových včetně muzea historických vozidel v místě, Přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou včetně Městského muzea, stáj JK Šárka v Bečelově u Protivína, statek Výštice „Ranč Země Nezemě„ v Chlumci nedaleko Olešníku, dílna papírového platnéřství v Borovanech aj.

V ceně není vstupné.

Cena: 1 790 Kč             400 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

LÉTO S POHODÁŘI          "Lesní moudrost"

"WOODCRAFT"

   termín   1.turnus   10.07. - 14.07. 2017  obsazeno     obdobný příměstský tábor realizujeme ve spolupráci se spolkem M-tes
               https://www.m-tes.cz/index.php/zazitkove

    termín   2.turnus   21.08. - 25.08. 2017  obsazeno     obdobný příměstský tábor realizujeme ve spolupráci se spolkem M-tes
               https://www.m-tes.cz/index.php/se-zviraty

Tábor je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah k přírodě, zvířatům a trempinku. Děti se učí tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Cílem je vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí k přírodě, svému okolí a především ke zvířatům. Program je zpestřen různými tvořivými, vzdělávacími a sportovními aktivitami a soutěžemi, výlety a exkurzemi ... V ceně není vstupné.

Cena: 1 790 Kč              400 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

GARDEN PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA

"PAMPELIŠKY"

   termín   1.turnus   03.07. - 07.07. 2017  NEVYHLÁŠENO

"POMĚNKY"

   termín   2.turnus   10.07. - 14.07. 2017 NEVYHLÁŠENO

"LETNÍ RŮŽE"

   termín   3.turnus   17.07. - 21.07. 2017  NEVYHLÁŠENO

"SLUNEČNICE"

   termín   4. turnus   24.07. - 28.07. 2017   NEVYHLÁŠENO

"ZVONKY"

   termín   5.turnus   31.07. - 04.08. 2017  NEVYHLÁŠENO

"VLČÍ MÁKY"

   termín   6. turnus    07.08. - 11.08. 2017  NEVYHLÁŠENO

"CHRPY"

   termín   7. turnus   14.08. - 18.08. 2017   NEVYHLÁŠENO

"SLAMĚNKY"

   termín   8. turnus   21.08. - 25.08. 2016  NEVYHLÁŠENO

Tábor je určen pro děti nižšího věku od 5 do 7 let (obdoba "lesní školky"). PODMÍNKOU JE ZVLÁDNUTÍ ZÁKLADNÍ SEBEOBSLUHY. Děti pobývají na zážitkové zahradě ČB 3 , Pražské předměstí Husova kolonie nadaleko zastávek MHD Strakonická - obchodní zóna. Program pro děti je přizpůsoben jejich věku (vycházky do okolí, návštěvy pamětihodností a zajímavostí Českobudějovicka, zookoutku, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření apod.). V ceně není vstupné. 

Cena: 1 790 Kč              400 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

MAXÍK

        termín    1.turnus    24.7. - 28.7. 2017  bližší info pdf*

        termín    2.turnus    31.7. - 4.8. 2017    bližší info pdf*

Tábor je určen pro děti nižšího předškolního věku a mladšího školního věku. Podmínkou je zvládnutí základní sebeobsluhy. Program pro děti je přizpůsoben jejich věku. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj řečových a percepčně - motorických dovedností a rozvoj pozornosti, na prevenci vzniku specifických poruch učení formou her pod vedením speciálního pedagoga. Dopolední tvoření v prostorách herny, odpolední řádění na „čerstvém“ vzduchu kolem Malého jezu (vycházky do okolí, návštěvy pamětihodností a zajímavostí Českobudějovicka, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření apod.).

Informace vedoucí skupiny

Mgr. Šárka Brůhová, DiS. - speciální pedagog    tel.: 775 370 830     e-mail: s.bruhova@seznam.cz

Cena: 1 800 Kč              400 Kč/den

Změna vyhrazena.

 

 

LOVCI POKLADŮ

místo konání Křemže

   termín   nevyhlášeno

Všude kolem nás jsou skryté poklady čekající na své objevení! Zveme vás na skvělé dobrodružství při hledání tajemných schránek pomocí odkazů, šifer a zeměpisných souřadnic. Čekají vás hry plné zábavy a překvapení, spojené se sportem, turistikou a cestováním.

Letní škola zaměřená na Geocaching  vhodná pro chlapce i dívky od 9 do 15 let ve spolupráci s MC Křemílek Křemže.

Informace vedoucí skupiny   Alena Nováková tel, 603586747 

Cena: 1 990 Kč

Změna vyhrazena.

 

 

2017/2018

PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

"INDIÁNSKÉ LÉTO"

termín   26.10. - 27.10. 2017  

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program na malé farmě a stáji Šárka v Bečelově u Protivína (www.stajprotivin.cz), v zookoutku „RAJSKÁ ZAHRADA“ České Budějovice 3 osada Husova kolonie a na „RANČI ROMANCE“ v Chotýčanech. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod.

Cena: 400 Kč/den

Změna vyhrazena.

ZIMNÍ  PRÁZDNINY

"JEDNOROŽEC"

termín              27.12. 2017 - 29.12. 2017  

Program tábora v době zimních prázdnin je zajištěn ve stáji Šárka Bečelov v krásném prostředí píseckých hor na protivínsku. Zážitkový program tvoří pobyt u koní a zimní radovánky, soutěže, výlety a výpravy. Tábor je v lokalitě s krásným okolím vhodným pro zimní turistiku, rekreační i sportovní vyžití.

Cena: 2 500 Kč              650 Kč/den

Změna vyhrazena.

POLOLETNÍ A JARNÍ  PRÁZDNINY

"APASSIONATA"

termín              03.02. - 05.02. 2017 

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program v JK stáj Šárka v Bečelově u Protivína (www.stajprotivin.cz) a v zookoutku „RAJSKÁ ZAHRADA“ České Budějovice 3 Pražské předměstí osada Husova kolonie. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí.

Cena: 400 Kč/den                             Změna vyhrazena.

 

"JARNÍ SLUNOVRAT"

termín     06.03. - 10.03. 2017

Pobyt dětí a mládeže je organizován obdobně jako na příměstských táborech. Je určen pro děti a mládež, které mají kladný vztah ke zvířatům a k přírodě vůbec. Pro účastníky je připraven program v JK stáj Šárka v Bečelově u Protivína (www.stajprotivin.cz), v zookoutku „RAJSKÁ ZAHRADA“ České Budějovice 3 Pražské předměstí osada Husova kolonie. Program dotváří tematicky zaměřené hry, soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze apod. Účastníci se zábavnou formou učí, pod vedením odborného pracovníka, pečovat o zvířata a správnému přístupu ke zvířatům i svému okolí. V případě vhodných sněhových podmínek bude program zaměřen i na zimní rekreační sporty.

Cena:2 800 Kč                    500 Kč/den                          Změna vyhrazena.