KONDOŘI

TÁBORNICKÝ A VODÁCKÝ  ODDÍL / KLUB
člen České Tábornické unie
 
 
 

  POBYTY - TÁBORY - PUŤÁKY

Akce je realizována při minimální účasti 6-ti osob. Změna vyhrazena.

Základní informace – na všech prázdninových akcích je zajištěn zajímavý a pestrý program pro děti pod vedením zkušených vedoucích. Vybrané aktivity jsou určeny jak handicapovaným tak zdravým dětem a mládeži od 6 do 26 let. Prázdninové aktivity jsou v lokalitách s krásným okolím vhodným pro turistiku, rekreační i sportovní vyžití. V ceně je zahrnuto půjčovné / nájemné, doprava a přeprava materiálu, popřípadě ubytování, strava a další provozní náklady. Vstupy do kulturních památek, jízdné apod. nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo s přívěsem.

---------------

Lze zajisti zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení.

 

 

   JIZERSKÉ TOULKY

     termín     01.07. - 14.07. OBSAZENO

Turistický vícedenní puťák je určen pro děti a mládež zdravé i handicapované, kteří mají zájem o turistiku, tábornictví, přírodu a historii. Puťák je situován do lokality s krásným okolím vhodným pro turistiku, rekreační i sportovní vyžití. Zajímavý a pestrý program pro děti a mládež je zajištěn zkušenými vedoucími. Hlavní náplní je pěší turistika s cílem vytvářet a posilovat pozitivní vztah účastníků k přírodě, svému okolí a historii. Program tvoří pěší turistika, tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, výlety, prohlídky měst a památek, rekreační i sportovní vyžití apd. Účastníci se učí jak se k přírodě a svému okolí chovat a především najít si své místo ve společnosti.

Ubytování nejen v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní stan, spacák a karimatku, základní tábornické a hygienické vybavení, ešus, příbor, lahev na pití, vhodný batoh, obuv a oblečení pro turistiku s ohledem na proměnlivost počasí.

Puťák je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Cena: 1 500 Kč 
Změna vyhrazena.

 

--------------- 

TÁBORNICKO VODÁCKÉ

TÁBORY A PUŤÁKY

Hlavní náplní vodáckého tábora je naučit děti základním znalostem ovládání lodí
při sjíždění řeky a také některým tábornickým dovednostem.

Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Tyto tábory jsou rozděleny na dvě části:
1. - 2. den se děti seznamují, tvoří posádky, učí se držet pádlo, sednout do lodi, plout na klidné a tekoucí vodě.
3. - 6. den pomalu splouvají řeku na kánoi.
Program dotváří tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, prohlídky měst a památek apd.

Ubytování nejen v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby, ešus, příbor, lahev na pití, vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí Účastníkům budou zapůjčeny lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC.  V ceně je zahrnuto půjčovné / nájemné, doprava a přeprava materiálu, popřípadě ubytování, strava a další provozní náklady. Vstupy do kulturních památek, jízdné apod. nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo s přívěsem.

V případě povodní a záplav se tábor nekoná a vrací se zaplacené platby za tábor, což se vztahuje i na zálohy. Popřípadě je zajištěn náhradní program nebo změněn termín či splavovaná řeka.

Změna vyhrazena - dle stavu vody na řekách se může stát, že dojde ke změně termínu či splavované řeky. Čtrnáct dní před konáním tábora se určí splavovaná řeka. Po té budou podrobné informace předány přihlášeným.

VLTAVA, OHŘE, BEROUNKA, OTAVA, LUŽNICE, SAZAVA, BEČVA, CHRUDIMKA, JIZERA, MORAVA
… a další u nás splavované řeky, vhodné i pro začátečníky.

---------------

Lze zajisti zapůjčení vodáckého a tábornického vybavení.

 

ÚDOLÍM VELKÉ ŘEKY

    1. turnus termín          23.07. - 29.07. OBSAZENO    

                KONDOŘI        předpokládaná splavovaná řeka Ohře - AGARA - MĚSÍČNÍ ŘEKA.

    2. turnus termín     20.08. -26 .08. OBSAZENO  

                KONDOŘI        předpokládaná splavovaná řeka Sázava.

Cena: 1 000 Kč

Změna vyhrazena.