Rodinné centrum Rozárka

   Rodinné centrum Rozárka vzniklo v květnu 2008 z iniciativy dětské lékařky MUDr. Alexandry Matoušové, psycholožky Mgr. Nadi Jiřičkové, Ing. Dalibora Uhlíře a Dagmar Krejzové.

   Jeho cílem je umožnit setkávání se a sdružování dětí zdravých i postižených a integrovat tyto dvě skupiny. Velmi často se setkáváme s "divnými" pohledy na tělesně nebo mentálně postižené a naším cílem je, aby naše děti uměly s těmito skupinami jednat a brali možnost tělesného nebo mentálního postižení jako možnou součást života.

   Rodiny zdravotně a mentálně postižených dětí jsou často izolovány, maminky nebo tatínkové pečující o osobu závislou mají ztíženou možnost zaměstnání, získání kvalifikace nebo i jen odpočinku. I tady bychom rádi pomohli. Existují cesty, jak zajistit dovzdělání (například e-learningová metoda), zajištění péče o postiženou osobu i jiné další cesty, které pomohou rodinám s postiženým dítětem v zapojení do běžného života, pomohou jejich dítěti najít vhodnou aktivitu, zábavu, kamaráda a v neposlední řadě pomohou i nám, zdravým a našim zdravým dětem pochopit, že jsou lidé, kteří žijí "jinak".

   Rozárka je otevřeným rodinným centrem, které si klade za cíl sdružit děti s různým zdravotním postižením, děti s pohybovým, mentálním postižením, s kombinovanými vadami, děti hyperaktivní ale i děti zdravé.

   Máme velké štěstí, že jsme našli pro naše postižené děti osobní asistentky, které navštěvují základní školu a moc se na děti těší, ale zároveň se trošku bojí. Jejich činnost v Rozárce nebude vůbec lehká. Po celou dobu se budou věnovat dětem, které nezvládnou sami například malování, modelování, práci s hlínou a další činnosti, které v Rozárce chystáme.

   Samozřejmě bychom nemohli fungovat bez pracovníků, kteří budou připravovat program na každou schůzku podle kroužků. Již se nám hlásí dobrovolníci z řad studentů pedagogické fakulty, rodičů a dalších spřízněných duší.

   Cílem RC Rozárka je nabídnout zdravotně postiženým dětem volnočasové aktivity, rodičům možnost seberealizace a také odpočinku.

   Našim velkým přáním je, aby se nám vydařily všechny plány. Držte nám palce. A pokud máte chuť, můžete pomoci….jakkoliv.