POHODÁŘI

Volnočasové & Společenské & Kulturní Hnutí

ASOCIACE OCHRANY PŘÍRODY, ZVÍŘAT A KRAJINY

ENVIRONMENTÁLNÍ A GLOBÁLNÍ OSVĚTY A VÝCHOVY

----------------------------------------------------

 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Aktivity, pokud není uvedeno jinak, jsou přístupné široké veřejnosti, organizovaným i neorganizovaným jednotlivcům i skupinám bez ohledu na věk. Vybrané aktivity jsou přizpůsobeny osobám se znevýhodněním. Na vodácké akce je nutná rezervace.

 

Aktivity jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

         ZMĚNA VYHRAZENA.

 

Aktivity probíhají jak venku tak v klubovně a jsou určeny všem. Konají 1x týdně 2 vyučovací hodiny (45 min./1 vyuč. hod.) doplněné o víkendové výpravy a prázdninové aktivity (příměstské, pobytové, vodácké tábory, puťáky apod.). 

(15 schůzek za pololetí, 30 schůzek za školní rok).

Cena za pololetí 1 000 Kč / jednorázová účast 100 Kč/1 návštěva

Není-li uvedeno jinak.

Účastníci se schází a rozchází na zahradě se zookoutkem (katastrální území ČB 3) České Budějovice, zahrádkářská kolonie v osadě Husova Kolonie, sjezd z Nádražní ulice, cca 750 m od křižovatky Pražská x Nádrařní x Strakonická, odnedaleko zastávek MHD „Strakonická obchodní zóna". Zahrada má bezbariérový přístup.

Popřípadě v klubovně Lidická třída 124/11, České Budějovice 7.

Není-li uvedeno jinak.

 

Oddíly jsou vedeny vyškolenými odborníky.

 

Zvířata, se kterými děti přijdou do kontaktu, jsou v pravidelné veterinární péči, vybrána a vedena odborným pracovníkem.

 

Povinná výbava: pláštěnka, lahev s pitím, pevná obuv, vhodné oblečení pro pobyt v přírodě a mezi zvířaty dle aktuálního počasí (ne šusťákový a reflexní materiál). Vlhčené ubrousky, papírové kapesníky. Dle potřeb dítěte ochranný krém či repelent.

 

Není-li uvedeno jinak, je minimální počet účastníků k zahájení jednotlivé aktivity 7 osob.

(V případě, že není minimální počet dodržen, nabízíme jiný termín obdobné aktivity).

 

Finanční úhradu proveďte do 30. září v příslušném kalendářním roce, při pozdějším přihlášení do 10 dnů ode dne přihlášení převodním příkazem na účet Fio banky České Budějovice, č. účtu 2500357996 / 2010 (jako variabilní symbol uveďte jméno dítěte a název kroužku) nebo hotově při nástupu na první schůzku. V případě jednorázové účasti hotově na konkrétní schůzce.

Vrácení příspěvku – v případě dlouhodobé nemoci dítěte (nutno doložit potvrzením od lékaře) se vrací poměrná část snížená o 20%. V ostatních případech se příspěvek nevrací.

 

POZVÁNKU NA ZAHÁJENÍ NEPOSÍLÁME, V NABÍDCE JSOU UVEDENY TERMÍNY ZAHÁJENÍ

 

Aktivity končí po uplynutí 30 schůzek za daný školní rok (15 schůzek za pololetí).

Pokud není uvedeno jinak nejpozději 1. června daného roku.

 

! ! ! V DOBĚ PRÁZDNIN A STÁTNÍCH SVÁTKŮ SE SCHŮZKY NEKONAJÍ ! ! !

 

ZMĚNA VYHRAZENA - SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY

Změna termínů a míst konání aktivit z technických a provozních důvodů vyhrazena.

 

PŘIHLÁŠKY ČI PŘÍPADNÉ DOTAZY NA E-MAIL: POHODARI.VSKH@SEZNAM.CZ