akce

vybrané aktivity jsou vhodné pro osoby s handicapem

---------------------------------------------------------------------------------------

TÁBORNICKO VODÁCKÉ TÁBORY A PUŤÁKY

Hlavní náplní vodáckého tábora je naučit děti základním znalostem ovládání lodí
při sjíždění řeky a také některým tábornickým dovednostem.

Tábor je realizován při minimální účasti 6-ti osob.

Tyto tábory jsou rozděleny na dvě části:
1. - 2. den se děti seznamují, tvoří posádky, učí se držet pádlo, sednout do lodi, plout na klidné a tekoucí vodě.
3. - 6. den pomalu splouvají řeku na kánoi.
Program dotváří tematické hry, tábornické dovednosti, soutěže, prohlídky měst a památek apd.

Zajištění stravy 3x denně (v den nástupu začínáme večeří, poslední den tábora končíme celodenní svačinou) pokud není uvedeno jinak. Ubytování v kempech ve vlastních stanech s vlastním vybavením. Každý účastník musí mít vlastní ochrannou přilbu splňující normy pro vodní turistiku, spacák a karimatku, stan, základní vodácké a tábornické vybavení, hygienické potřeby, ešus, příbor, lahev na pití, vhodnou obuv a oblečení pro vodní turistiku s ohledem na proměnlivost počasí Účastníkům budou zapůjčeny lodě, pádla, plovací vesty, konve PVC. Zahrnuto v ceně tábora. Dále je v ceně tábora zajištěna doprava z Českých Budějovic na první místo tábora. Vstupy do kulturních památek nejsou v ceně. Účastníci jsou pojištěni. Po celou dobu akce je přítomno doprovodné vozidlo.

Věk účastníků od 10 do 26 let. Všichni účastníci musí být plavci ! ! ! Tábory organizuje tým zkušených pracovníků.

V případě povodní se tábor nekoná a vrací se zaplacené platby za tábor, což se vztahuje i na zálohy. Popřípadě je zajištěn náhradní program nebo změněn termín či splavovaná řeka.

Změna vyhrazena - dle stavu vody na řekách se může stát, že dojde ke změně termínu či splavované řeky. Čtrnáct dní před konáním tábora se určí splavovaná řeka. Po té budou podrobné informace předány přihlášeným.

VLTAVA, OHŘE, BEROUNKA, OTAVA, LUŽNICE, SAZAVA, BEČVA, CHRUDIMKA, JIZERA, MORAVA
… a další u nás splavované řeky, vhodné i pro začátečníky.

 

VODA TEČE, LESY ŠUMÍ
       termín                       27.04. a 08.05.      OBSAZENO

                    Předpokládaná splavovaná řeka Malše.

Cena: 1 000 Kč 
Změna vyhrazena.

 

ÚDOLÍM VELKÉ ŘEKY
    1. turnus termín           22.07.-28.07.       OBSAZENO

                SKP FLOTILA K2 VO KONDOŘI        předpokládaná splavovaná řeka Ohře - AGARA - MĚSÍČNÍ ŘEKA.

    2. turnus termín          15.08.-21.08.       OBSAZENO

                SKP FLOTILA K2 VO KONDOŘI        předpokládaná splavovaná řeka Sázava.

Cena: 3 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

ZLATAVA
    1. turnus termín        15.07.-21.07.     OBSAZENO

                SKP FLOTILA K2 VO KORMORÁNI            předpokládaná splavovaná řeka Berounka.

    2. turnus termín        29.07.-04.08.      OBSAZENO

                SKP FLOTILA K2 VO KORMORÁNI            předpokládaná splavovaná řeka Otava.

Cena: 3 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

ŘEKA ZPÍVÁ
    termín                        24.05. -26.05.             OBSAZENO

                SKP FLOTILA K2 VO ŽELVY             předpokládaná splavovaná řeka Lužnice.

Cena: 1 000 Kč
Změna vyhrazena.

 

 ZPĚT K PRAMENŮM
       termín                        28.06.- 04.07.            
OBSAZENO

                   SKP FLOTILA K2 VO PEŘEJ            předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Cena: 3 500 Kč
Změna vyhrazena.

 

PO VELIKÉ ŘECE
    termín                        14.06. - 16.06.             
OBSAZENO

              SKP FLOTILA K2 VO RUDÍ BOBŘI     předpokládaná splavovaná řeka Vltava.

Cena: 1 000 Kč
Změna vyhrazena.