o nás
 

EkoCentrum  ARISTOTELÉS  o.p.s.        IČ: 025 39 641

Účel společnosti a druh poskytovaných obecně prospěšných služeb a podmínky jejich poskytování

ARISTOTELÉS „Životní moudrost - příroda, ekologie, život ...“

Ochrana přírody a životního prostředí, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO).

Prosazovat na celostátní a světové úrovni zájmy ochrany přírody, vztahu lidí a zvířat, vztahu lidí
a přírody. Společnost rozvíjí, propaguje a zkvalitňuje metodiky aktivit ochrany přírody
a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby:

1. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže i dospělých. Práce s dětmi, mládeží, dospělími i seniory, s osobami s handicapem.

2. Stimulační a vzdělávací programy.

Vzdělávací programy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, environmentální výchovy (EVVO), animoterapie, chovu zvířat, zoologie pro všechny, bez ohledu na věk nebo vzdělání.

3. Chov - výcvik - zkoušky a testy zvířat – poradenství.

Aktivity v souladu s řádem ochrany zvířat podle § 7a zákona č. 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů schváleným Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou a orgány ochrany zvířat.

4. Osvětové a informační ekocentrum

Ekocentrum osvětové a informační. Osvětové a informační služby, poskytování informací odborné i laické veřejnosti.

5. Centrum ekologické výchovy a výuky

Zážitkové výukové a výchovné interaktivní programy pro děti, mládež i dospělé.

6. Vzdělávací a informační ekocentrum

Pořádání seminářů, workshopů a školení pro odbornou veřejnost (pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci veřejné správy, členy neziskových organizací aj.). Zážitkové vzdělávací programy.

7. Poradenské ekocentrum

Provozování ekoporadny a infocentra. Konzultace širokému spektru klientů zejména v oblasti péče o živočichy a v ochraně přírody
a krajiny. (Informace mohou být poskytovány osobně nebo elektronicky popřípadě telefonicky. Nabídka informačních propagačních materiálů.

8. Centrum ochránců přírody

Aktivní ochrana přírody a krajiny. Vztahy lidí a zvířat, vztahy lidí a přírody.

Eko centra, kluby, spolky apod. – Ornitologické, Mammaliologie, Herpetologie, Entomologie, Ichtyologie, Batrachologie, Malakologie (malakozoologie), KryptozoologieKryptozoologie aj.

9. Centrum pro zvířata

Zoologie, chovatelství, Etické spotřebitelství, welfare zvířat aj. Provozování ekostředisek a záchranných stanic pro zvířata, zookoutku apod.

10. Zprostředkovávání kontaktu člověka se zvířetem.

Poskytování animoterapeutických služeb a zprostředkování pozitivního až léčebného kontaktu se zvířaty osobám v nepříznivé životní situaci, za účelem zlepšení kvality života a/nebo dosažení osobních cílů v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálních vztahů. Provozování zookoutku.

11. Zajišťování odborných praxí v rámci služeb společnosti.

Společnost řídí správní rada (3 členové) za spolupráce dozorčí rady (3 osoby) a ředitel, nejvyšší orgán společnosti. Statutární orgán / ředitel je jednatelem společnosti a jedná jejím jménem.

Společnost spolupracuje s 26 dobrovolníky.

cca 33 osob                                            ekocentrumaristoteles@seznam.cz