Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Mgr. Eva Líbenková, speciální pedagožka s dvacetiletou praxí.

tel.775 974 375                 eva.libenkova@seznam.cz

 

Pondělí 15:30 hodin

mladší děti              KURZ JE JIŽ OBSAZEN

 

Další kurzy budou otevřeny dle zájmu jak pro děti (4 – 6 osob) tak dospělé (10 osob). Průběžně se můžete přihlašovat na tel.775 974 375, eva.libenkova@seznam.cz, při naplnění požadovaného počtu přihlášených osob bude otevřen další kurz. Termín na základě domluvy, po domluvě lze změnit i místo konání.

 

Cena: individuální konzultace (45 -55 min)                                          300 Kč

          skupinová práce - 2 - 4 osoby                                            100 - 150 Kč / osoba

          skupinová práce - více než 4 osoby                                            80 Kč / osoba

K ceně je potřeba přičíst cenu instrumentu 150 Kč, zvládnutí jednoho instrumentu trvá přibližně 10 - 20 lekcí.

 

 

CO JE FEUERSTEINOVA METODA?

Je těžké několika slovy popsat nepopsatelné. Metodu vytvořil světově proslulý pedagog a psycholog Reuven Feuerstein. Vznikla v roce 1975 a dnes se s ní pracuje v sedmdesáti zemích všech kontinentů, byla přeložena do 18 jazyků. Jedná se o ucelený systém pracovních listů (instrumentů), pomocí kterých jsou rozvíjeny poznávací funkce, schopnost učit se v souvislostech, schopnost vytvořit si strategii řešení úkolu, metoda upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru, pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě. Celkově rozvíjí inteligenční potenciál člověka.

 

KOMU JE URČENA?

 • dětem od 3 let věku (ve speciálním programu)
 • dětem se specifickými poruchami učení a chování (děti hyperaktivní, hypoaktivní, nesoustředěné, s učebními problémy aj.)
 • dětem nadaným
 • dětem z běžných tříd mateřských a základních škol
 • dětem s handicapem
 • dospělým osobám i seniorům (mimo jiné i jako prevence mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby
 •  

CÍL METODY:

 • rozvinout schopnost učit se
 • rozvinout schopnost orientovat se ve vlastním životě i ve světě
 • rozvoj řeči, slovní zásoby, přesného vyjadřování
 • podpora vnitřní motivace a odpovědnosti
 • kontrolování a omezení hyperaktivity
 • umět aplikovat naučené poznatky do každodenního života
 • strukturovat, organizovat poznatky
 • učit se plánovat, …

 

VÍCE INFORMACÍ O METODSĚ: www. centrum-cogito.cz, www.fie.cz