AKTUÁLNÍ  NABÍDKA  MIMOŠKOLNÍCH  ZÁJMOVÝCH  AKTIVIT

pro děti a mládež od 6 do 18 let

 

PŘÍRODOVĚDNÉ ODDÍLY A KLUBY

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

TÁBORNICKÉ A ZÁLESÁCKÉ ODDÍLY

VODÁCKÉ A SPORTOVNÍ ODDÍLY A KLUBY

POHYBOVÉ A RYTMICKÉ KLUBY

UMĚLECKÉ, TVOŘIVÉ A KREATIVNÍ KROUŽKY

VĚDOMOSTNÍ - HRY A ZÁBAVA

 

2 vyučovací hodiny (45 min./1 vyuč. hod.) týdně

(15 schůzek za pololetí, 30 schůzek za školní rok).

Cena za pololetí 600 Kč / jednorázová účast 50 Kč/1 návštěva

Informace a přihlášky:    e-mail: pohodari.vskh@seznam.cz

  Není-li uvedeno jinak.

 

 

přírodovědné oddíly                           „ZOOMÁNIE“

                                  „Environmentální výchova, Vzdělání a Osvěta“

„PHOENIX–FÉNIX“

pondělí              15.30 hod. - 17.00 hod.    začínáme první pondělí měsíce října

 

„ ARISTOTELÉS"

úterý                   15.30 hod. - 17.00 hod.    začínáme první úterý měsíce října

„GRYPHON–GRYFON“

středa                 16.00 hod. - 17.30 hod.     začínáme první středu měsíce října

 

„FOX–LIŠKA PODŠITÁ"

čtvrtek               15.30 hod. - 17.30 hod.    začínáme první čtvrtek měsíce října

Cílem oddílu je vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí a především ke zvířatům v souladu s ochranou přírody a životního prostředí. Učit děti zábavnou formou vnímat svět kolem sebe, Jsou určeny nejen pro děti a mládež, kteří mají kladný vztah ke zvířatům a přírodě, ale i pro ty, kteří by si přáli mít doma zvíře, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou. Činnost oddílů je zaměřena na kontakt a péči o domácí mazlíčky a drobná hospodářská zvířata v ZOOkoutku „ZOOPARK RAJSKÁ ZAHRADA“, tematické hry, ekologická a environmentální výchova, vzdělání a osvěta. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí atp. Každý účastník si zajistí vlastní bezpečnostní pomůcky vhodné pro pohyb mezi zvířaty.

Děti scházejí a rozcházejí na zahradě zahrádkářské kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická - obchodní zóna". Popřípadě v klubovně organizace.

 

turisticko vodácké oddíly   „KORMORÁNI“ a „KONDOŘI

úterý      15.30 hod. - 17.30 hod.     začínáme první úterý měsíce října

Oddíl je určen především pro milovníky vodní turistiky a ochrany přírody. Účastníci pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni do tajů vodní turistiky a ochrany přírody. V sezóně vodních sportů a turistiky (březen – listopad) s ohledem na počasí jsou účastníci seznamováni jak teoreticky tak prakticky s vodní turistikou, a především s bezpečností při jejím provozování. K dispozici mají dvoumístné kanoe včetně pádel a bezpečnostní záchranné vesty. Učí se jak zvládnout základy vodní turistiky s ohledem na ochranu přírody a životního prostředí. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

Každý účastník si zajistí vlastní bezpečnostní přilbu vhodnou pro provozování vodních sportů.

Pro děti a mládež od 10 let do 26 let - POUZE PLAVCI !

Děti scházejí a rozcházejí na základně „NA SOUŠI“ zahrádkářské kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3 Pražské předměstí, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická Möbelix". Popřípadě v klubovně organizace.

 

vědomostní-hry a zábava    „SISYFOS“

úterý      16.00 hod. – 17.30 hod.    začínáme první úterý měsíce října

Hry podporující logické tvůrčí myšlení dětí a mládeže - hlavolamy, rébusy, logické hry, logické skládačky atp. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí atp.

Děti se budou scházet a rozcházet na adrese Lidická 117/63, 370 01 České Budějovice, popřípadě na zahradě organizace POHODÁŘI VSKH.

Přihlášky Alice Pachová tel.: +420 605 294 507

 

společenská etiketa

úterý      15.00 hod. - 16.00 hod.    začínáme první úterý měsíce října

Kurz společenské etikety a hygieny pro děti a mládež od 5 let. Děti se zde zábavnou formou učí společenské etiketě a hygieně (např. jak se chovat k sobě navzájem, k vrstevníkům, ke starším, k ostatním, jak zdravíme, jak se představujeme, oslovujeme. Jak se chováme v divadle, na koncertě, v kině, v restauraci, v zoo, na jiných kulturních akcích, na návštěvě, u lékaře, apod. Jak cestujeme - jak se chovat v MHD, na ulici, jízda na kole, v autě apod. Narozeniny, svátky, Vánoce, výročí - jak přát, jaký dárek vybrat - vyrobit, jak se chystá oslava. Jak se připravit do školy ..... co očekávat, jak se chovat ve škole a na školních akcích, jak být vzorným žákem. Co dělat, když se stane… jak se chovat při nepředvídaných událostech, když se ztratíme, zabloudíme, někdo nám ubližuje, při živelných pohromách, apod. Jaké oblečení zvolit k dané společenské příležitosti, hygiena, péče o zdraví, stolování, korespondenci - jak telefonujeme, píšeme dopis, přání, pozvánku aj.)

Přihlášky Olga Špuláková tel.: +420 604 160 488

 

hry a zábava        „KOUZELNÝ  KOLOTOČ"

úterý      15.30 hod. - 17.00 hod.    začínáme první úterý měsíce října

Odpoledne plné her a soutěží. Program bude vycházet zejména z přání účastníků.

Děti scházejí a rozcházejí na zahradě zahrádkářské kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická - obchodní zóna". Popřípadě v klubovně organizace.

 

rybářský kroužek     „BARAKUDA“

středa    16.00 hod. - 17.30 hod.    začínáme první středu měsíce října

Oddíl je určen pro milovníky rybaření. Pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni nejen teoreticky, ale i prakticky do tajů rybaření včetně jeho základů, historie i zajímavostí ze světa aj. Za hezkého počasí budou pod dohledem odborného vedoucího chytat ryby. Nedílnou součástí je zde ochrana přírody a životního prostředí. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

Předpokladem je, že každý účastník bude mít vlastní rybářské náčiní a potřeby včetně platné povolenky.

Děti scházejí a rozcházejí na zahradě zahrádkářské kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická - obchodní zóna". Popřípadě v klubovně organizace.

 

turisticko tábornické a zálesácké oddíly     „KÁŇATA“ a „BROUCI“

čtvrtek   15.30 hod. - 17.00 hod.    začínáme první čtvrtek měsíce října

Děti se učí tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Oddíl je určen pro mladé dobrodruhy s kladným vztahem k přírodě a trempinku. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí atp.

Děti scházejí a rozcházejí na zahradě zahrádkářské kolonie v osadě Husova kolonie, 370 04 České Budějovice 3, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD "Strakonická - obchodní zóna". Popřípadě v klubovně organizace.

 

tvořivé a kreativní kroužky      ŘÍŠE TVOŘIVÉ FANTAZIE"

čtvrtek   16.00 hod. - 17.30 hod.    začínáme první čtvrtek měsíce října

Kroužek zaměřený na rozvoj kreativity, zručnosti, vnímání, pozorování, ale také na správné zacházení s materiálem či na správný postup určitých technik. Hlavní náplní jsou výtvarné a tvořivé činnosti s využitím neobvyklých postupů a materiálů, 4x ročně tradiční lidové tvoření. Hry a hříčky pro rozvoj tvořivosti.

Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy, návštěvy pamětihodností a muzeí, společenských a kulturních akcí atp.

Děti se budou scházet a rozcházet Lidická 117/63, 370 01 České Budějovice, popřípadě na zahradě organizace POHODÁŘI VSKH.

Přihlášky Ing. Anna Hotárková tel.: +420 774 117 830

1 hodina (60 min./1 hod.) týdně (15 schůzek za pololetí, 30 schůzek za školní rok).        Cena za pololetí 850 Kč

 

RANČ ROMANCE v Chotýčanech              „TIS" a LIMBA"

schůzky individuálně dle domluvy se správcem malé farmy

Oddíl mladých rančerů je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přály by si mít doma zvíře, avšak z různých důvodů ho doma mít nemohou. Hlavní náplní je kontakt, péče, hry s drobnými hospodářskými zvířaty a PET zvířaty na „RANČI ROMANCE“ v Chotýčanech. Děti se dále dozví, jak se ke zvířatům chovat, jak se o ně starat apod.

Děti scházejí a rozcházejí na "RANČI ROMANCE" v Chotýčanech.

Informace a přihlášky MILAN PŘIBIL tel. +420 720 224 971

e-mail: pohodari.vskh@seznam.cz

 

NOVĚ PŘIPRAVUJEME A PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME

V PŘÍPADĚ VÁŽNÉHO ZÁJMU OTEVŘEME

 

„KENTAUR" a „FAUN" oddíl mladých přátel myslivosti a ochrany přírody

Oddíl je určen především pro milovníky myslivosti a ochrany přírody. Účastníci pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni do tajů myslivosti a ochrany přírody. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

 

„MEDULIENKA" oddíl mladých přátel včelařství a ochrany přírody

Oddíl je určen především pro milovníky entomologie a hlavně včelařství. Pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni nejen teoreticky, ale i prakticky do tajů téměř zapomenutého řemesla včelařství. Nedílnou součástí je zde ochrana přírody a životního prostředí, včetně základů entomologie. Cílem je naučit děti a mládež zábavnou formou vnímat svět kolem sebe a vytvářet a posilovat pozitivní vztah dětí a mládeže k přírodě, svému okolí, a především ke zvířatům. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.

Každý účastník si zajistí vlastní včelařskou kuklu, rukavice, včelařskou kombinézu a dýmovnici.

 

„DINGO" kroužek mladých přátel psů a ochrany přírody

Program kroužku je zaměřen na kontakt a práci se psem, teoretická průprava, povídání o psech, péče o ně. Venčení pejsků z útulku, vědomostní a dovednostní hry, hry na uvolnění a odreagování, hry sloužící k rozvoji vyjadřovacích schopností, hry určené na podporu sociální výchovy. Pejsci, které budou účastníci venčit, budou vybráni ve spolupráci s odborným zaměstnancem útulku. Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy. Schůzky probíhají jak venku tak v klubovně.

 

„JSEM VLAK, PÍSKÁM SI RÁD" kroužek železničních modelářů

Klub je určen především pro milovníky železnice. Pod dohledem odborného vedoucího budou zasvěcováni nejen teoreticky, ale i prakticky do tajů nejen stavby modelů s železniční tématikou.

Program dotváří různorodé zájmové, tvořivé, vzdělávací, zábavné a sportovní aktivity, výlety a výpravy.