akce

vybrané aktivity jsou vhodné pro osoby s handicapem

-------------------------------------------------------------------------------

akce VSKH P přihláška 2014.doc

akce VSKH P přihláška 2014.pdf

-------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP PRO DĚTI A MLÁDEŽ „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“              termín              17.06. 2016

Workshop pro děti a mládež zaměřený na bezpečnost při kontaktu se zvířaty ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH, EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s., Asociací zooterapie o.p.s. 

Prostory zážitkové zahrady v osadě Husova kololonie České Budějovice 3 Pražské předměstí.

Cena 300 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

------------------------------------------------------

WORKSHOP PRO SENIORY „AΩ - Alfa a Omega“                              termín              18.06. 2016

Workshop pro seniory zaměřený na téma chov zvířat a jejich vliv na přírodu a naše okolí, ekologické vnímání života ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH, EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s., Asociací zooterapie o.p.s. 

Prostory zážitkové zahrady v osadě Husova kololonie České Budějovice 3 Pražské předměstí.

Cena 300 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

 

------------------------------------------------------

11.07. 2016

WORKSHOP  PRO  DĚTI A MLÁDEŽ  „ MEDULIENKA “

jednodenní workshop pro děti a mládež na téma včely a včelařství ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH, EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s., ZO ČZS ČeskéBudějovice Pražské předměstí a ČSV. 

Účastníci se sejdou na zahradě v Českých Budějovicích 3 zahrádkářská osada Pražské předměstí Husova kolonie, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická Möbelix- obchodní zóna. Sraz a rozchod tamtéž pokud není uvedeno jinak.

Prezentace v 8:00 hod. předpokládaný konec do 15:00 hod.

V ceně drobné občerstvení a pitný režim pro účastníky zajištěno. V ceně není vstupné (50 Kč) a jízdné (2 jízdenky MHD 41 minut - plné jízdné 16 Kč pokud účastník nevlastní jiný jízdní doklad na MHD České Budějovice).

Cena: 300 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

------------------------------------------------------

13.07. 2016

WORKSHOP  PRO  DĚTI A MLÁDEŽ  „ KDE ŽIJÍ ZVÍŘATA “

jednodenní workshop pro děti a mládež na téma chov zvířat ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH, EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s., Asociací zooterapie o.p.s. a odborníkem na veterinární péči.

Účastníci se sejdou na zahradě v Českých Budějovicích 3 zahrádkářská osada Pražské předměstí Husova kolonie, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická - obchodní zóna. Sraz a rozchod tamtéž pokud není uvedeno jinak.

Prezentace v 8:00 hod. předpokládaný konec do 15:00 hod.

V ceně drobné občerstvení a pitný režim pro účastníky zajištěno. V ceně není vstupné a jízdné.

Cena: 300 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

------------------------------------------------------

15.07. 2016
SEMINÁŘ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

jednodenní seminář pro děti a mládež zaměřený na bezpečnost při kontaktu se zvířaty.

Účastníci se sejdou na zahradě v Českých Budějovicích 3 zahrádkářská osada Pražské předměstí Husova kolonie, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická - obchodní zóna. Sraz a rozchod tamtéž pokud není uvedeno jinak.

Prezentace v 8:00 hod. předpokládaný konec do 15:00 hod.

V ceně drobné občerstvení a pitný režim pro účastníky zajištěno. V ceně není vstupné a jízdné.

Cena: 300 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

------------------------------------------------------

25.07. 2016

WORKSHOP  PRO  DĚTI A MLÁDEŽ  „AΩ - Alfa a Omega“

jednodenní workshop pro děti a mládež na téma ekologické vnímání života ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH, EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s., Asociací zooterapie o.p.s.

Účastníci se sejdou na zahradě v Českých Budějovicích 3 zahrádkářská osada Pražské předměstí Husova kolonie, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD „Strakonická - obchodní zóna. Sraz a rozchod tamtéž pokud není uvedeno jinak.

Prezentace v 8:00 hod. předpokládaný konec do 15:00 hod.

V ceně drobné občerstvení a pitný režim pro účastníky zajištěno. V ceně není vstupné a jízdné.

Cena: 300 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

------------------------------------------------------

06.06. - 08.06. 2014 nový termín nevyhlášen

WORKSHOP  PRO  DĚTI A MLÁDEŽ  „ MEDULIENKA “ 

společný vícedenní workshop pro děti a mládež spolu s mladými včelaři z Nových Hodějovic pod vedením Davida Syrovátky a Marie Syrovátkovéve spolupráci s ZO ČSZ Nové Hodějovice, POHODÁŘI VSKH a EkoCentrem ARISTOTELÉS o.p.s.

Přenocování ve vlastním tábonickém vybavení v prostorách Českého zahrádkářského svazu - moštárně, Topolová 13, Nové Hodějovice. S sebou hygienické potřeby, podložka a přikrývka popřípadě polštářek na spaní, svítilnu.

Program:

06.07. 2014 - táborák s opékáním buřtů, promítání filmu

07.07. 2014 - rozcvička, snídaně, dopolední program se soutěžemi, oběd, odpolední vycházka do přírody s poznáváním rostlin a živočichů, večeře, diskotéka

08.07. 2014 - snídaně, hodnocení soutěží, předávání cen a diplomů, oběd, balení a uklízení

Nástup v pátek v 17:00 hod. na moštárně v Nových Hodějovicích Topolová 13, rozchod tamtéž v neděli v 15:00 hod.

Pojištění ČSV na základě vyplněné a podepsané přihlášky a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Cena: 400 Kč

ZMĚNA VYHRAZENA

------------------------------------------------------