Folkový lok 2012

Fotografie Miroslava Vazačová. Současné  práce a její další aktivity naleznete na stránkách www.fotomirka.weebly.com