„VRACÍME RADOST ZE ŽIVOTA“ ZOOTERAPIE POTŘEBNÝM. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU DRUHÝCH!

21.10.2013 23:35

TISKOVÁ ZPRÁVA – PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO!

11.10. 2013 České Budějovice

„VRACÍME  RADOST  ZE  ŽIVOTA“

ZOOTERAPIE  POTŘEBNÝM.

NEBUĎME  LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU  DRUHÝCH!

Ve pátek 11.10.2013 od 9:30 hodin v rámci projektu 72 hodin Ruku na to! Pomoc potřebným!, POHODÁŘI VSKH realizovali svůj projekt „VRACÍME RADOST ZE ŽIVOTA“ ZOOTERAPIE POTŘEBNÝM. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU DRUHÝCH! v Domově důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic. POHODÁŘI VSKH se svými dobrovolníky poskytlo služby zooterapie místním seniorům uživatelům služeb v tomto zařízení.

Ve společenském sále DD Dobrá Voda se sešlo 17 klientů, kteří byli zvířátky nadšeni, zejména je zaujala práce s papoušky, kteří předváděli chvílemi až cirkusové kousky. S ostatními zvířaty se pracovalo individuálně. Pozitivní emoce, které klientům přinesl kontakt se zvířaty (koterapeuty), vykouzlili úsměv na jejich tváři a radost v jejich očích a nám dobrovolníkům pocit dobře odvedené práce.

V druhé fázi akce jsme individuálně navštívili se zvířaty (koterapeuty) pokoje imobilních klientů DD Dobrá Voda. Zde se radost a pozitivní emoce znásobili, neboť pro tyto klienty byla naše návštěva milým překvapením. Zvířata (koterapeuti) přinesli do pokojů zařízení radost a pozitivní atmosféru na pozadí podzimního deštivého dne. Kontakt se zvířaty (koterapeuty), vykouzlili úsměv na tváři a radost v očích klientů, kteří v dobré víře zahrnovali zvířata (koterapeuty) různými pamlsky (cca 48 klientů).

Akce se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků, kteří spolupracují se zooterapeutickým centrem POHODÁŘI VSKH. Dobrovolníci si k této akci vybrali zooterapeutická zvířata //(koterapeuty)// z naše zookoutku - Anička kocoura Nicolase, Filip králíka Nugáta, Markéta králíka Gena, Veronika morče Dejva, Kristýna morče Ouška, Matěj králíka Dreda, Broňa morče Monetiho a samozřejmě nesměla chybět ani Romča se svými pestrými papoušky ara Klárou a Bárou s asistenty Michalem a Rosťou.

Je nezbytně nutné vyzdvihnout spolupracující organizace Rodinné centrum ROZÁRKA a Kamarádi otevřených srdcí, kteří se na přípravě a realizaci zooterapie podílely. Dík patří i stínovým dobrovolníků, kteří akci zabezpečovali v „zákulisí“ fotografovi Vaškovi, asistentům zooterapie Simoně, Jirkovi, Liborovi a Jakubovi. Děkujeme vstřícné a aktivní spolupráci pracovníkům DD Dobrá Voda.

Akce měla u klientů i pracovníků Domova důchodců Dobrá voda veliký úspěch a byly zde domluveny pravidelné návštěvy zooterapeutického týmu. Akce měla u klientů i pracovníků Domova důchodců Dobrá voda veliký úspěch a byly zde domluveny pravidelné návštěvy zooterapeutického týmu.

Zooterapie – Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat, pozitivní až léčebné působení zvířete (koterapeuta) na člověka. Speciální forma fyzioterapie, socioterapie a psychoterapie prostřednictvím kontaktu se zvířetem (koterapeutem).

Stránky projektu 72 hodin Ruku na to! naleznete na: https://72hodin.cz/2013/projekty/vracime-radost-ze-zivota-zooterapie-potrebnym-aneb-nebudme-lhostejni-k-zivotu-druhych

zapsal Rostislav Boček zooterapeut

dobrovolník akce

11.10. 2013 České Budějovice

Zpět