„SPOLĚČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY“ ZOOTERAPIE POTŘEBNÝM. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU DRUHÝCH!

21.10.2013 23:36

TISKOVÁ ZPRÁVA – PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO!

10.10. 2013 České Budějovice

„SPOLĚČNĚ  PŘES  PŘEKÁŽKY“

ZOOTERAPIE  POTŘEBNÝM.

NEBUĎME  LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU  DRUHÝCH!

Ve čtvrtek 10.10.2013 od 9:00 hodin v rámci projektu 72 hodin Ruku na to! Pomoc potřebným!, POHODÁŘI VSKH realizovali svůj projekt „SPOLĚČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY“ ZOOTERAPIE POTŘEBNÝM. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU DRUHÝCH! v Centru sociálních služeb EMPATIE České Budějovice. POHODÁŘI VSKH se svými dobrovolníky poskytlo služby zooterapie místním handicapovaným uživatelům služeb v tomto zařízení.

V tělocvičně CSS Empatie se vystřídalo na 30 klientů, kteří byli zvířátky nadšeni, zejména je zaujala práce s papoušky, kteří předváděli chvílemi až cirkusové kousky. S ostatními zvířaty se pracovalo individuálně i v menších skupinkách na žíněnce. Pozitivní emoce, které klientům přinesl kontakt se zvířaty (koterapeuty), vykouzlili úsměv na jejich tváři a radost v jejich očích a nám dobrovolníkům pocit dobře odvedené práce.

Akce se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků, kteří spolupracují se zooterapeutickým centrem POHODÁŘI VSKH. Dobrovolníci si k této akci vybrali zooterapeutická zvířata (koterapeuty) z naše zookoutku - Anička králíka Nugáta, Filip morče Dejva, Markéta králíka Gena, Veronika morče Ouško, Petra kocoura Nicolase, Jakub králíka Dreda, Broňa morče Monetiho a samozřejmě nesměla chybět ani Romča se svými pestrými papoušky ara Klárou a Bárou s asistenty Michalem a Rosťou.

Je nezbytně nutné vyzdvihnout spolupracující organizace Rodinné centrum ROZÁRKA a Kamarádi otevřených srdcí, kteří se na přípravě a realizaci zooterapie podílely. Dík patří i stínovým dobrovolníků, kteří akci zabezpečovali v „zákulisí“ fotografovi Vaškovi, asistentům zooterapie Kristýně, Matějovi, Simoně a Jirkovi. Děkujeme vstřícné a aktivní spolupráci pracovníkům CSS Empatie.

Zooterapie – Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat, pozitivní až léčebné působení zvířete (koterapeuta) na člověka. Speciální forma fyzioterapie, socioterapie a psychoterapie prostřednictvím kontaktu se zvířetem (koterapeutem).

Stránky projektu 72 hodin Ruku na to! naleznete na: https://72hodin.cz/2013/projekty/spolecne-pres-prekazky-zooterapie-potrebnym-aneb-nebudme-lhostejni-k-zivotu-druhych

zapsal Rostislav Boček zooterapeut

dobrovolník akce

10.10. 2013 České Budějovice

Zpět