POHODÁŘI VSKH je patronem Adélky Jiranové postižené nemocí DMO, které spolu s dalšími partnery a dobrovolníky Adélce pomáhá.

MŮŽETE POMOCI I VY !

Více: http://vickaproadelku.webnode.cz/

 

------------------------------

 

POZVÁNKA

na zasedání Valné hromady (členské schůze) spolku POHODÁŘI VSKH

v sobotu 03.12. 2016 České Budějovice

 

Místo konání:

České Budějovice 3, Průběžná 2503/38

prezentace 18.00 – 18.30 hod.

zahájení 18:30 hod.

 

Program Valné hromady - členské schůze:

 

1. zahájení

2. jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. prezence a kontrola usnášeníschopnosti

4. zpráva o činnosti a hospodaření spolku (jednatel)

5. zprávy o činnosti a hospodaření z krajských středisek (zástupci krajských středisek)

6. zpráva o kontrole a uvedení Statutu a Směrnic spolku do souladu s NOZ Ing. Anna Hotárková spolu s právním zástupcem odborné rady spolku (případné návrhy či změny od 18.11. 2016 k dispozici všem členům s možností připomínek a návrhů do 26.11. 2016)

7. předložení návrhu změny Stanov spolku POHODÁŘI VSKH v souladu s NOZ a registraci pob. sp. (od 18.11. 2016 bude návrh k dispozici všem členům s možností připomínek a návrhů do 26.11. 2016)

8. volba a jmenování orgánů spolku

9. jmenování navrhovatele pro registraci změn spolku u Krajského soudu v Českých Budějovicích a s tím souvisejícím zápisem do Veřejného rejstříku a Sbírky listin

10. předání ocenění „Březové lístky“

11. různé a diskuse

12. usnesení a závěr jednání

 

Romana Bočková ředitel

 

V Českých Budějovicích 1.11. 2016

 

------------------------------

 

 

    

 

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí Pražská - Strakonická sjezd z Nádražní ul. Loc: 48°59'22"N 14°28'45.8"E 

ZVEME jednotlivce i skupiny, děti, mládež, studenty, dospělé i seniory, rodiče, školy, spolky, širokou veřejnost na společensko kulturní akci "ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR aneb POHODÁŘI NA TRÁVĚ".

muzika pro všechny v pátek rock - metal v sobotu folk, hry, soutěže a malování, zábava, zážitkové atrakce, malá zahradní železnice, ukázka první pomoci, ukázka výcviku psů, ukázka středověkých zvyků a soubojů, pódiová vystoupení aj.

Nabídka volnočasových aktivit a prázdninových táborů, ZOO koutek ...

Prezentace neziskových organizací a podpůrných subjektů, přihlášky na e-mail: pohodari.vskh@seznam.cz

                     patronkou je Johana Fuxová zástupce Statutárního města České Budějovice odboru OŠMT a Ing. Martina Růžičková zástupce Statutárního města České Budějovice odboru OŽP.

PROGRAM:    10:00 hod. - 18:00 hod.

1. komentovaná prohlídka zookoutku

2. interaktivní edukační program nejen pro děti a mládež s ochutnávkou medu  Ing. Petr Schütz

3. Malá zahradní železnice

4. ukázky ...

5. zážitkové atrakce, zábava, hry a soutěže ...

skákací hrad  - Občanské sdružení děti Řepice

6. klaun Hugo a tým     www.klaunhugo.cz

7. hudební a umělecká vystoupení

vystoupení nevidomého zpěváka Radka Žaluda 

8. prezentace neziskových organizací a podpůrných subjektů

                                                              a další ...

v pátek rock - metal v sobotu folk

pátek 13.května      17:00 - 21:00 hod.    ROCK - METAL

* RENTGEN * czech heavy metal *

* CARPATHIA *

* VOTOM *

sobota 14.května   13:30 - 21:00 hod.    FOLKLOK

* Honza FRANCZ a folkové sdružení Akustic@*

* COUNTRY REBELS CB *

* SPOLEKTIV *

* NOUZE *

* DRC *

* Honza BICAN a SEŠLÍ PŘÁTELÉ *

* SEMTAM *

* WEEKEND *

* country "A JE TO TROCHU JINAK" *

klikni obrázek

--------------------------------

PŘIPOMÍNÁME  19.5.2016  :)

                           www.spolektiv.cz

 

 

 

 

 

 

 

------------áři vskh    pohodari vskh pohodarivskh pohodářivskh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

MIMOŠKOLNÍ

ZÁJMOVÉ

AKTIVITY V MENU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

VOLNOČASOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  AKTIVITY

PŘÍRODOVĚDNÉ & VODÁCKÉ & TÁBORNICKÉ & TURISTICKÉ

SPORTOVNÍ & POHYBOVÉ & RYTMICKÉ & HRY & ZÁBAVA

KREARTIVNÍ & VÝTVARNÉ & MODELÁŘSKÉ & JAZYKOVÉ & POČÍTAČOVÉ…

DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL &

PŘÍPRAVA K MATURITÁM

ZOOTERAPIE & ANIMOTERAPIE & ZOOREHABILITACE

AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT (ATAZ)

AKTIVITY V „ZOOPARKU RAJSKÁ ZAHRADA“

NA „RANČI ROMANCE“ V CHOTÝČANECH

NA VODÁCKÉ ZÁKLADNĚ „NA SOUŠI“

VZDĚLÁVÁNÍ, STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

   VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ & VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

NEPRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ „VÝPRAVY“ NA VODU I DO LESA

KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ I NEORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVCE,  SKUPINY, ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY A PUŤÁKY

PORADENSTVÍ

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

------------

SPOLUPRÁCE, ODBORNOST A GARANCE

  • odbornost služeb je zajištěna spoluprácí s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými pracovníky a radami animoterapie/zooterapie a odbornými radami služeb
  • praktické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty,

 

JMENOVITĚ

Michal Vaniš ČB

rodina Bočkova a Duškova z Pořežan

Rostislav a Bronislav Boček

Hana Mösnerová

Václav Šťastný Dolní Bukovsko chovatel exotického ptactva

Mudr. Alexandra Matoušová pediatr

Mudr. Marcela Kalná psychiatr

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D, psycholog a psychoterapeut

Mudr. Jan Tuna praktický lékař 

Mudr. Petr Řehoušek ortoped

Bc. Jarmila Harvalíková fyzioterapeut

Mgr. Eva Líbenková speciální pedagog

Romana Bočková

 

řada dalších…

 

-------------

ZOOKOUTEK PODPORUJÍ

rodina Bočkova a Duškova z Pořežan

rodina Mičanova ČB

-------------

DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ U NÁS NAKOUPILI POUKAZY DO PÓDIOVÉHO LOSOVÁNÍ BAMBIRIÁDY 2014

BAMBIRIÁDNÍ PROGRAM A CENY DO PÓDIOVÉHO LOSOVÁNÍ

SKP FLOTILA K2   IČ: 026 61 951

Bambiriádní program: kvízy, hry a soutěže pro děti, prezentace prázdninových táborů, představení činnosti vodáckých oddílů

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový tábor

 

EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.  IČ: 025 39 641

Bambiriádní program: prezentace prázdninových akcí, výroba vlastních odznaků (placky levně), představení činnosti EkoCentra

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

Asociace Zooterapie o.p.s.   IČ: 025 36 501

Bambiriádní program: prezentace prázdninových akcí, výroba obrázkových odznaků (placky levně), představení činnosti

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový seminář pro děti a mládež „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

 

Kamarádi otevřených srdcí   IČ: 026 65 174

Bambiriádní program: stánek a vývěska s doprovodným programem, hry a soutěže pro děti a mládež, expozice činnosti, prezentace prázdninových akcí

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový tábor

 

Rodinné centrum ROZÁRKA   IČ: 227 33 027

Bambiriádní program: stánek a vývěska s doprovodným programem, hry a soutěže pro děti a mládež, expozice činnosti, prezentace prázdninových akcí

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový tábor

 

POHODÁŘI VSKH    IČ: 228 20 213

Bambiriádní program:expozice tábornické činnosti s outdoorovým programem, stánek a vývěska s doprovodným programem, hry a soutěže pro děti a mládež, prezentace prázdninových akcí

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový tábor

 

Jezdecký Klub Šárka Protivín      IČ: 227 58 976

Bambiriádní program: prezentace prázdninových akcí, představení činnosti klubu

Cena do pódiového losování: poukaz na jízdu na koni

 

Duhový Most o.p.s.      IČ: 025 43 435

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový workshop pro děti a mládež ARISTOTELÉS Životní moudrost - příroda, ekologie, život ...“

 

SIMONA DUŠKOVÁ CATERING POHOSTINSTVÍ

IČ: 721 61 442

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový tábor

 

Plackylevně.cz      IČ: 745 10 436

www.plackylevne.cz

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový tábor

 

MENHIR CB s.r.o.    IČ: 26022087    www.menhir.cz

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový workshop pro děti a mládež „KDE ŽIJÍ ZVÍŘATA“

 

PAVEL SKOK KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

IČ: 608 72 381

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

JOSEF KROUŽIL ČERPADLO – ČERPADLA

IČ: 600 68 957       www.cerpadlo-cerpadla.cz

Cena do pódiového losování: poukaz na prázdninový workshop pro děti a mládež „ALFA A OMEGA“

 

ROBERT  BOČEK         IČ: 49022156

VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTROPŘÍSTROJE, MOTORY

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

VÁCLAV BOUČEK KOMINICTVÍ         IČ: 745 10 436

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

ČZS ZO 20 10 80          IČ: 750 56 755

Český Zahrádkářský Svaz Základní Organizace 20 10 80, Pražské předměstí Husova Kolonie, 370 04 České Budějovice 4

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

PAVEL BRŮHA             IČ: 72143053

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

MARIE A VÁCLAV BOČKOVI FARMA POŘEŽANY

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

RANČ  ROMANCE

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

ZOOPARK RAJSKÁ ZAHRADA

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

MICHAL  VANIŠ       IČ: 62505289

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

ROMANA  BOČKOVÁ       IČ: 41872223

ANIMOTERAPIE

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

Ing. PAVEL  PACH            IČ: 87342065

SLUŽBY V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

PAVEL  PELIKÁN              IČ: 67183808

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

STANISLAV  VANČURA

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

MILAN  PŘIBIL MALÁ FARMA CHOTÝČANY

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

 

ZO ČZS 201 013        IČ: 68544375

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice

Cena do pódiového losování: poukaz na workshop pro děti a mládež „MEDULIENKA“

Novinky

„ČESKÝ ČMELÁK DO ČESKÉ PŘÍRODY“

14.02.2016 00:39
EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s.   9. října 2015    10:00 - 17:00 hod. pořádá osvětový...

ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR

18.05.2015 18:37
18.05.2015 18:37   ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR kulturně společenskáve akce proběhla ve dnech...

PŘÍSPĚVEK NA TÁBORY OD VZP A ZP MV

27.05.2014 01:56
Upozorňujeme Vás na možnost finančního příspěvku pro děti a mládež na volnočasové aktivity...

SPONZOŘI BAMBIRIÁDA 2014

26.05.2014 00:45
DĚKUJEME SPONZORŮM, ŽE U NÁS NAKOUPILY POUKAZY, KTERÉ VĚNOVALI DO PÓDIOVÉHO LOSOVÁNÍ BAMBIRIÁDA...

„SPOLĚČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY“ ZOOTERAPIE POTŘEBNÝM. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU DRUHÝCH!

21.10.2013 23:36
TISKOVÁ ZPRÁVA – PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO! 10.10. 2013 České Budějovice „SPOLĚČNĚ ...

„VRACÍME RADOST ZE ŽIVOTA“ ZOOTERAPIE POTŘEBNÝM. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K ŽIVOTU DRUHÝCH!

21.10.2013 23:35
TISKOVÁ ZPRÁVA – PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO! 11.10. 2013 České Budějovice „VRACÍME ...